Dodacie podmienky

 • Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke ako adresu dodania.Náš záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak sme boli pripravení odovzdať Vám tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, resp. ak Vám v ňom umožníme prevzatie tovaru a Vy si tovar neprevezmete z iných dôvodov ako sú dôvody na našej strane.
 • V prípade, ak si tovar neprevezmete, sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať od Vás náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 • Objednávka sprostredkovateľa (spôsob a cena dodania, dodacia lehota) bude vybavená podľa vopred dohodnutých podmienok.

Spôsob dodania tovaru a cena

 • Poštou, tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty.
 • Zásielkovou službou (kuriérom) Slovak Parcel Servis(predtým UPS).

Cena dopravy

 • Cena dopravy je 3€(vrátane DPH) pre Slovensko.
 • Pri objednávkach nad 100€(vrátane DPH) poštovné a balné neúčtujeme.

Dodacia lehota

 • Objednaný tovar Vám bude dodaný podľa jeho dostupnosti a našich prevádzkových možností v čo najkratšom čase, do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia objednávky). Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom je do 21 dní za predpokladu, že je na sklade u výrobcu.
 • Snažíme sa, aby všetok tovar uvedený na našej stránke bol aj na sklade, avšak jeho dostupnosť nezaručujeme. Pokiaľ Vami objednaný tovar nebude dostupný, skontaktujeme sa s Vami prostredníctvom e-mailu a dohodne ďalší postup. Vynaložíme všetko úsilie, aby Vám bol tovar dodaný v dohodnutý deň a v dohodnutom čase, avšak nie sme zodpovední za žiadne omeškanie spôsobené vyššou mocou.

Prevzatie zásielky

 • Pri preberaní tovaru ste povinný zásielku i tovar vizuálne skontrolovať a pokiaľ nie je chybná alebo mechanicky poškodená, ste povinný zásielku prevziať.
 • V prípade zistenia mechanického poškodenia obalu zásielky spíše vodič dopravcu za Vašej prítomnosti záznam o poškodení zásielky (reklamačný lístok) a podpíše ho. Jednu kópiu reklamačného lístka si uschovajte. Ak zásielku neprevezmete, kontaktuje nás (uplatníme si u dopravcu náhradu škody) a následne sa dohodneme o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • V prípade, že po prevzatí zistíte chybnú zásielku (chýbajúce množstvo, poškodenie tovaru alebo dodávka iného tovaru ako bol objednaný ), vyplníte priložený reklamačný lístok, ktorý nám odošlete spolu s dotknutým tovarom a následne budeme situáciu riešiť podľa ustanovení o reklamácii.
 • Podpísaním dokladu o prevzatí zásielky (u dopravcu), resp. podpísaním dodacieho listu súhlasíte s prevzatím tovaru a potvrdzujete, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená ani chybná.
 • Ak tovar nepreberiete na mieste, teda na adrese, ktorú ste uviedli pre dodanie a za prítomnosti vodiča, alebo bezdôvodne odmietnete od dopravcu prevziať tovar, preberáte zodpovednosť za prípadné poškodenie tovaru, chýbajúce množstvo, alebo chybnú dodávku na seba. Reklamácia v tomto prípade nebude z našej strany uznaná a môžeme si voči Vám uplatniť aj nárok na náhradu vzniknutých nákladov.